Rožiniai

Viešpats Mairėja: Aš Esu

2018 03 20

  1. 1.Aš esu Dvasia. Aš esu Kūrėjo suformuota dvasia, turinti kūną, protą, širdį. Aš atėjau į Žemę skleisti Kūrėjo mintį, meilę, gėrį. Aš kupinas džiaugsmo, kad tai galiu daryti čia ir dabar. Čia ir dabar galiu šypsotis ir bendrauti, galiu susikaupti ir išskleisti vidinį žinojimą, kas Aš Esu:

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Aš esu Žmogus, galintis kurti. Galintis formuoti mintį tokią, kokios noriu ir kokią skleisti yra teisinga. Aš galiu formuoti besąlyginės meilės jausmą ir ją dovanoti visiems ir visados. Galiu sukurti švytintį dangų, o galiu jį apgaubti debesimis. Debesys gali būti juodi, o gali būti nuspalvinti Saulės šviesos. Aš galiu kurti pasaulį, kuriame gera gyventi tau ir man.

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Aš esu didinga siela, žengianti per gyvenimus ir formuodama savo patirtį. Aš esu siela, žinanti Visatos dėsnius, pažįstanti begalinį pasaulį ir aš renkuosi gyvenimą Žemėje, nes čia ir dabar aš galiu būti veiksme. Aš galiu kurti.

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Pasaulis mūsų nuostabus, pilnas regimos ir neregimos gyvybės ir tame pasaulyje aš galiu formuoti santykius. Galiu kurti gerus ir negerus santykius. Galiu džiaugtis, galiu liūdėti, galiu pažinti, galiu save apriboti. Aš renkuosi, kaip man gyventi, bet sielos gelmėse visados žinau:

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Aš, žmogus, kuriantis ir galintis prisiimti atsakomybę už savo kūrybą. Aš žinau, kodėl tai kuriu, žinau, ko siekiu ir žinau, kokios pasekmės susiformuos dėl mano kūrybos. Todėl aš visados siekiu kurti atsakingai. Atsakingai parenku žodžius, atsakingai vertinu kitą žmogų, atsakingai išreiškiu savo jausmus. Aš atsakau už kiekvienos minties suformuotas pasekmes ir prisiimu visą atsakomybę už tai, ką kuriu.

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Aš žinau, kad su Kūrėjo palaiminimu, mano kūryba bus teisinga. Aš žinau, kad Jo meilės spinduliuose aš elgiuosi teisingai. Aš žinau, kad jausdamas Jį savyje visur ir visados elgsiuosi teisingai, garbingai, nuoširdžiai ir paprastai. Nes buvimas Dievuje neleidžia formuoti blogų minčių.

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Tik atsiribojus nuo Dievo, nuo Aukščiausiojo Proto, aš elgiuosi tik taip, kaip supranta mano žemiškas protas, mano žemiška patirtis. Aš atsiriboju nuo savo sielos žinojimo kas yra tiesa ir aš darau klaidas. Todėl aš renkuosi gyventi Dievuje. Aš renkuosi būti Jo šviesoje, Jo meilėje, Jo struktūroje. Ir mano valia susilieja su Kūrėjo valia. Mano veiksmas atspindi Jo mintį, Jo idėją. Ir aš elgiuosi teisingai, nes žinau, kad aš esu dalis tos didingos struktūros – aš esu Kūrėjo dalis. Esu su Juo sujungtas amžiams.

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Aš esu Visaapimanti Išmintis. Aš esu Visaapimanti Meilė ir Gerumas. Aš esu tyrumas ir paprastumas. Ir aš esu nenugalima jėga, gebanti stoti prieš blogį ir gebanti visados pasirinkti Šviesos pusę.

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Lai dega mano širdyje meilė ir pagarba gyvenimui. Lai dega mano širdyje padėka Kūrėjui už galimybę išjausti ir suprasti gyvenimą, už galimybę pačiam kurti savo gyvenimą. Aš mokausi, aš siekiu pažinimo ir visa savo atvira širdimi sakau:

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

  1. Te laimina Kūrėjas šią mano gyvenimo akimirką, kurioje aš išjaučiu dėkingumą už kiekvieną išgyventą potyrį, už galimybę vis labiau suvokti pasaulio didingumą , už gebėjimą pažinti save vis labiau. Aš myliu ir vertinu šią akimirką, nes ji man dovanota Dievo.

Aš esu Laisvė

Aš esu Meilė

Aš esu Džiaugsmas

Aš esu Tiesa

Lai mano meilė ir mano geroji mintis apgaubia visą Žemę ir žmoniją. Aš savo laime ir džiaugsmu dalinuosi su pasauliu. O Dievui siunčiu savo dėkingumą ir meilę.

 

Motinos Marijos rožinis

2018 04 10

Meilė išskleidžia sparnus. Ji suteikia jėgą gyventi. Būkite meilėje ir gerume. Nėra stipresnės jėgos Visatoje už Meilę ir Išmintį. Todėl būkite meilėje, būkite džiaugsme. Tik tyras džiaugsmas suformuoja laisvą kelią į Dievo pajautimą, į gyvenimo pažinimą.

Su meile ir šypsena aš žvelgiu į pasaulį

Su gerumu ir tyrumu aš einu į pasaulį

Tikėjimas išskleidžia sparnus. Jis suteikia visaapimančią jėgą gyventi. Būkite tikėjime ir pasitikėjime Dievu. Būkite šiame jausme nuolat ir jus nuolat lydės sėkmė ir laimė.

Su tikėjimu ir pasitikėjimu žvelgiu į pasaulį

Su tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu išgyvenu šią dieną.

Viltis išskleidžia sparnus. Viltis leidžia pradėti ir pabaigti visus darbus, kuriuos norite padaryti. Viltis įkvepia, suteikia ryžto, drąsos. Viltis, kad Kūrėjas palaimina kiekvieną mūsų siekį, suteikia jėgų įgyvendinti visas svajones.

Su viltimi ir ramybe žvelgiu į pasaulį

Su viltimi ir ramybe įgyvendinu savo siekius

Tyra širdis atveria vartus į žmonių širdis. Nuginkluoja piktuosius, nuramina išsiblaškiusius. Tyra širdis apgaubia meile, atsako ramybe, suteikia drąsos ir vilties. Tyra širdis spinduliuoja Kūrėjo šviesą ir meilę.

Su tyrumu ir paprastumu žvelgiu į pasaulį

Su tyrumu ir atvirumu priimu į širdį kiekvieną žmogų.

Išmintis atveria vartus į žinojimą, į dieviškojo pasaulio pajautimą. Išmintis ir žinojimas suteikia ramybę, stiprybę, pasitikėjimą savimi ir Kūrėju. Išmintis išskleidžia sparnus gyvenimui čia ir dabar, ir amžinybėje.

Su išmintimi žvelgiu į pasaulį

Su išmintimi einu per pasaulius.

Lai skleidžiasi manyje Meilė, Gerumas, Tikėjimas ir Pasitikėjimas, Viltis ir Džiaugsmas. Aš savo meile apgaubiu visą Žemę ir suteikiu sparnus kiekvienam kylančiam į Saulę, į dieviškąją šviesą.

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: