Liepimai

Kreipimasis į Violetinį Spindulį

AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, vardu kreipiuosi į Violetinę Liepsną, Atjautos ir Atleidimo Liepsną, kad išvalytų visas neigiamas mintis ir jausmus mano eteriniame kūne, saulės rezginyje ir visose čakrose. Prašau Violetinės Liepsnos prasiskverbti į kiekvieną mano kūno ląstelę, atomą, elektroną. Prašau Violetinės Liepsnos, kad pripildytų mane kas dieną, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad išvalytų visus mano energetinio lauko iškraipymus, atsiradusius dėl žemo sąmoningumo dabartyje ir praeityje. Prašau pradėti valymo procesą mano fiziniame, emociniame, mentaliniame kūnuose. Su dideliu noru prašau Violetinę Liepsną visa jėga išvalyti visus mano energetinius laukus. Tevyksta tai iš Viešpaties malonės.

 

Violetinės Liepsnos mantra

OM  LALO  ALOIM

LAMA  LAMA  LALOIM

OM  AUM  AOLOIM

EOLO  ELO  ALOIM

( kalbėti 7; 14; 21; 28 ir t.t. kartų)

***

VIOLETINĖ UGNIS

Širdis

Liepsna violetine, dek širdyje,
Tarsi dieviška meilė liepsnok manyje!
Esi gailestinga, tikra, amžina,-
Te visad mus sies begalinė darna! (3×)*

 Galva

AŠ ESU šviesa, Kristus manyje,
Tu nuolatos liepsnok manajam prote;
Violetine Liepsna, per amžius švytėk
Ir protui manajam suteiki vilties.

O Dieve, pasotink kasdienine duona
Ir protą pripildyk violetine liepsna,
Kad Tavo buveinėj manoji mintis
Pavirstų pasaulio šviesos išmintim. (3×)*

Ranka

AŠ ESU nenuilstanti Dievo ranka,
Aš pergalę darbu vis trokštu pelnyt.
Didis džiaugsmas sielai tyrai
Vidurio žengti keliu paklusniai. (3×)* 

Šviesos stulpas

AŠ ESU palaimintas Buvimas,
Šviesos Stulpu apgaubk mane,
Šviesos iš Pakylėtųjų Valdovų liepsnos,
Dievo vardu šaukiamos.
Tegul mano šventovę ji saugos visados
Nuo man nesantaikos siųstos.

Sudegint ir paverst troškimus
Kviečiu violetinėj ugny.
Vardan laisvės aš prabilsiu,
Kol liepsna šia pavirsiu. (3×)*

 Atleidimas

AŠ ESU duodantis čia atleidimą,
Prasmekit, baimės ir abejonės!
Amžiams visus išlaisvinu
Ir Pergalei įkvepiu.
Kas valandą maldauju
Atleisti man iš naujo.
Atleist visiems galiu
Ir gailestį skleidžiu. (3×)*

 Gausa

AŠ ESU be baimės, abejonių,-
Genu vargą ir skurdą.
Dabar žinau, kad iš Aukštybių
Ateina dovanų gausybė.

AŠ ESU Dieviškos fortūnos
Ranka, kur Šviesos lobius lieja.
Ši palaiminta gausa
Iš skurdo išvaduos mane. (3×)*

 Tobulybė

AŠ ESU gyvenimas, kurį Dievas nukreipė!
Tiesos šviesa, liepsnok manyje!
Suteiki Viešpaties tobulybės,
Iš nesantaikos išvaduok mane.

Teisingumo plane
Amžiams sutvirtink mane.
AŠ ESU Buvimo tobulybė,
Dievas, kuris gyvena žmoguje. (3×)*

 Atsimainymas

Aš visą savo apdarą keičiu,
Į šviesią naują dieną aš žengiu;
Saulės suvokimu AŠ ESU
Visą kelią nušviečiu.

Šviesa AŠ ESU viduje ir aplink,
Šviesa AŠ ESU visiems šviečiu.
Apvalyk, išgydyk, išlaisvink!
Užpildyk, užtvirtink, išgarbink!
Nuo šiol atmainyk mane.

AŠ ESU spindintis, kaip Sūnus,
AŠ ESU spindintis, kaip Saulė. (3×)*

 Prisikėlimas

AŠ ESU liepsna prisikėlimo,
Dieviška tyra šviesa
Prikelia atomą mano kiekvieną,
Iš šešėlių išlaisvina mane.

AŠ ESU šviesa, laisva šviesa,
Dieviško Buvimo kupina.
Kilk į pergalę amžiną, didžią,
Mano gyvenimo liepsna! (3×)*

 Pakylėjimas

AŠ ESU pakylėjimo šviesa,
Pergalės laisva srovė,
Didžiąją malonę, atsiųstą man,
Įgijau aš amžinai.

AŠ ESU šviesa, sunkumo nebėra.
Aukštyn aš kylu.
Kupinas Dieviškos jėgos
Garbinu Dievą giesme.

Džiūgaukit! Kristus AŠ ESU
Ir meilę spinduliuoju jums.
Tapau aš saule ir žengiu į Dangų
Kupinas Dieviškos jėgos. (3×)*

***

VIOLETINĖS LIEPSNOS LIEPIMAS

AŠ ESU Violetinė Liepsna, veikianti manyje!
AŠ ESU Violetinė Liepsna, – o Šviesa! Tau aš lenkiuosi!
AŠ ESU Violetinė Liepsna, galingoj Kosminėj Jėgoj!
AŠ ESU Dieviškoji Šviesa, šviečianti žemėj visoj!
AŠ ESU Violetinė Liepsna, lyg Saulė šviečiu kas dieną!
AŠ ESU Šventa Dievo Jėga, išlaisvinanti Kiekvieną!  (9*)

***

GILEADO BALZAMAS
Taikos piligrimas

O Dievo meile amžina,
Apglėbki spinduliais kiekvieną,-
Dangaus gailestingumo sklidina,
Visus pažadink mus šią dieną!

Valdingai spindulius šviesos
Paskleiski ten, kur žemė kupina
Šešėlių ir tamsos,
Kur niekad neateis diena.

Švytėki, Dieviška Šviesa,
Išlaisvink žmones iš kančių,
Išaukštink, Viešpatie, visus,
Jiems vardą duok galingą – AŠ ESU!

***

Dieviška liepsna prisikėlimo,
Per mane nuolat liepsnok;
Atgijimo įstabia giesme
Įkvėpimą širdžiai duok!

O Kristaus švytėjime baltas,
AŠ ESU Kūrėjo ugnie,
Suteik palaimintą tyrumą,
Nuo blogio išvaduok mane. (3*)

Elizabeth Clare Prophet
(Iš knygos “Ištarto žodžio galia“ Mark L. Prophet)

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: