7 ciklai (III-02)

Perėjus į savo vidinio pasaulio suvokimą, jūs pajaučiate gilesnę savo gyvenimo paskirtį. Pajaučiate tai, ko siekia jūsų siela ir dar aukštesni jūsų sąmonės planai. Vidinio pasaulio atsivėrimas taip pat vyksta laipsniškai. Pirmiausia jūs pajaučiate savo intuiciją, suvokiate, kada mintys ateina iš kažko gilesnio, esančio jumyse, o kada kalba tik protas. Atsiranda žinojimo jausmas, kai protu negalite paaiškinti informacijos, bet ja tikite. Ir, žinoma, ji pasitvirtina. Taip jūs įeinate į savo gyvenimo informacinį lauką ir nujaučiate tiek savo gyvenimo įvykius, tiek sprendimus, kurie jums gali atnešti naudos. Intuicija silpniau ar stipriau veikia pas visus. Tai pirmosios čakros veiklos sritis. O ši čakra yra veikianti pas visus. Vidinio balso pajautimas atsiranda, kai žmoguje stipriau veikia antroji čakra. Žmogus daugiau mąsto, jis pradeda atsirinkti savo minčių formas: ar jos ateina giliai iš pasąmonės, ar tos žinios yra tik aplinkos sumaišties bangos, ar proto kūryba. Žinojimas atsiranda, kai įsisuka trečioji čakra ir atsiveria jūsų sielos sąmonė. Ji informaciją nuleidžia iš sielos plano. O sielos plane egzistuoja ne tik jūsų buvusių įsikūnijimų informacija, bet ir jūsų ateities galimų įsikūnijimų informacija.

Sąmoninga siela jau šiame įsikūnijime gali projektuoti būsimus įsikūnijimus. Ji suveda savo žemiškąjį kūną su naujame įsikūnijime reikalingais žmonėmis. Ji suveda ir su tais, kurių ateičiai nereikia, kad karminiai ryšiai visai atsilaisvintų ir bet kokia neigiama energija, kuri buvo susikūrusi, jums bendraujant tiesiog išnyktų, sudegtų jūsų teisingų pasirinkimų energinėje ugnyje. Kadangi daugumos gyvenimus kuria sielos, tai tas gebėjimas žinoti yra labai reikalingas. Jis parodo sprendimų variantą, kuris yra visiškai tikslus ir teisingas. Žinojimas pasireiškia ne vien priimant sprendimus. Žinojimas pasireiškia ir tada, kai jūsų mintys susitelkia į savęs suvokimą, kai jūs savyje atrandate naujas tiesas. Tas žinojimas pasako, kad jūs apčiuopiate gilesnius savo sąmonės sluoksnius, ir  iš ten, tarsi gaivaus oro banga, atiteka žinios, supratimas, geras vidinis jausmas.

Išsiskleidus trečiai čakrai, žmogus pajaučia savo vidinę stiprybę. Pajaučia, ko jis nori iš gyvenimo ir kaip turi save realizuoti, kad jaustų vidinę pilnatvę, kad kiekviena diena būtų kūrybinga, atnešanti naudos tiek jam, tiek visuomenei, kurioje gyvena. Ir žmogus ne tik žino – jis tai daro. Žinoti ir daryti tai, ką žinai, yra du skirtingi dalykai. Kai žmogus žino ir nedaro, tada jį užpuola liūdesys, depresija, jam sunku suvaldyti savo jausmus. Bet tai tik todėl, kad veiksmo, paremto tuo žinojimu, yra nepakankamai. Sielai labai džiugu, kai ji mato, kad žmogaus žemiškoji sąmonė suvokė savo gilesnes paskirtis. Ji džiūgauja, ji nori veikti ir … atsimuša į neveiklos sieną. Nes žmogus nedaro to, ką jaučia, kad reikia daryti. Nedaro dėl baimės, kad reikia pasinerti į nežinomybę. Nedaro, nes jo kūno sąmonė yra labai tingi ir suvaržo jo veikimą, nedaro, nes reikia valios pastangų keisti savo senus įpročius ir daryti naujus dalykus, bent jau atsisakyti kai kurių senų įpročių. Tada siela nuliūsta ir prasideda liūdesys, nevaldomas, sunkus, vedantis net iki noro pasitraukti iš gyvenimo. Bet tos mintys nėra paties žmogaus, tos mintys ateina iš sielos plano. Kai siela nuliūsta, jog žmogus neveikia, kaip pats save išjaučia, ji tiesiog nori greitai išeiti iš to neklaužados kūno ir gimti iš naujo. Tačiau jums nereikia pasiduoti sielos valiai ir norams. Nes už sielą yra aukštesni planai, kurie jus į Žemę pasiuntė su dar kitomis užduotimis, kitomis paskirtimis. Bet perlipti per sielos plano paskirtį irgi negalima. Negalima peršokti nei vieno savo sąmonės augimo laiptelio. Viskas žmoguje vyksta nuosekliai. Žmogus Žemėje gyvena, pasiremdamas savo arkangeliška sąmone ir taip sukuria nuoseklumą. Todėl žmogui reikalinga įsiklausyti į savo sielos norus ir juos materializuoti. Sielos norai susieti daugiau su emocijomis ir su patirtimis iš kitų gyvenimų. Kaip jau sakiau, siela jau šiame įsikūnijime programuoja savo būsimus įsikūnijimus. Ji jau dabar siekia sukurti tam tikrą veiksmų ir įvykių matricą.

Senovėje, ypač Atlantidos laikais, sielos gebėjo projektuoti kelis įsikūnijimus į priekį. Ir ne tik siela, bet ir pats žmogus tai projektuodavo. Jų žemiškoji sąmonė buvo susiliejusi su sielos sąmone, todėl dauguma atlantiečių tiesiog modeliavo galimus savo įsikūnijimus laike ir erdvėje. Jie mokėjo matyti pagrindinius kiekvieno šimtmečio galimus įvykius Žemėje ir žinojo, ką kuriuo metu būtų galima patirti. Suprojektuodavo tam tikrus santykius, tam tikrus įvykius ir erdvėje sumodeliuodavo, kada kas turėtų vykti. Toks suprojektavimas yra galingesnis, nei sielos pasirinkimai sielos plane. Jūs skaitydavote mintis apie tai, kad siela renkasi su kuo gyventi, kokius tėvus turėti, kokioje šalyje gyventi, tai ne visada taip būna. Jūs vėliau pamatysite, kokie įdomūs procesai vyksta sielų plane ir kas iš tikro įtakoja tam tikrų žmonių susitikimus ir santykius. Bet suprojektuoti gyvenimai iš Atlantidos laikų, arba suprojektuoti gyvenimai įvairiu laiku gyvenančių žynių ar jogų, labiau realizuojasi. Jie jau būna apgaubti materine jėga ir jie tiesiog greičiau realizuojasi Žemėje. Galingas magas visada suprojektuodavo savo ateities įsikūnijimus ir pasirinkdavo, su kuo norėtų tuos įvykius išgyventi. Magai ne visada būdavo blogiečiai, tik jų materinė galia labai stipri ir jų kūryba ilgam įsitvirtindavo erdvėje. Todėl ir šiame įsikūnijime susitinka daug sielų, nes taip sutarė jų buvusių įsikūnijimų sąmonė su jų sielos sąmone. 

Įsivaizduokite momentą, kai siela ruošiasi įsikūnyti į tą gyvenimo modelį, kuris jau buvo suprojektuotas buvusio įsikūnijimo sąmonės. Siela naujo pasirinkimo kaip ir nebeturi, bet yra dar aukštesnė sąmonė, dar aukštesnė valia, kuri gali pašalinti, ištrinti to suprojektuoto įsikūnijimo etapą ir perkelti įsikūnijimą į kitą laiką ir kitą erdvę. Tokiu atveju, erdvėje vis tik lieka suprojektuoto gyvenimo modelis. Erdvėje niekas neišsitrina ir neišnyksta neįdėjus pastangų. Ta suprojektuoto gyvenimo erdvė yra labai materiali, ir norint ją pakeisti, vis tik  sielos turi susitikti naujame įsikūnijime ir priimti sprendimą atlaisvinti vieną nuo kitos iš praeityje sukurtos gyvenimo programos. Tai turi vykti sąmoningai. Kai kada žmogus ne visiškai tiksliai žino, kas su juo vyksta, bet tokie atsilaisvinimai įvyksta per tam tikrus gyvenimiškus įvykius arba per sapnus. Išskirtinais atvejais žmogui duodama galimybė suvokti, kas vyksta.  Tai gali padaryti žmonės, kurie dabartine savo sąmone jau pasiekė buvusio mago, žynio, jogo sąmonę, ir sugrįžus į praeities akimirką iš karto panaikina susikurtus įsipareigojimus ir įvykius. Amžinybėje laikas neegzistuoja. Jis egzistuoja tik Žemėje. Ir jeigu žmogaus sąmonė pakyla virš laiko dimensijos, jis gali suvokti, kas buvo praeityje, ir ją pakeisti, pakeičiant ir ateitį. Bet tokiu atveju, žmogaus gyvenimas ypatingai nesikeičia. Jis ir toliau gyvena savo įprastą gyvenimą, jam tik lengviau suvokti savo sielos planus, jis lengviau atsiveria gilesnei sąmonei. Tačiau būna atvejų, kai siela, aukodama daug savo gyvenimų pasiekimų momentumų (sukauptos gerosios energijos), atsisako suplanuoto gyvenimo. Kai numatoma Žemėje įgyvendinti tik sielos plano užduotis (o tai būna dažniausiai), tai atsisakyti jau suprojektuoto gyvenimo negalima. Bet, kai sielos sąmonę globoja aukštesnės būtybės ir jos siekia per tos sielos įsikūnijimą įgyvendinti aukštesnės sąmonės planus, tai tada galima atsisakyti to siūlomo jau suprojektuoto įsikūnijimo. Bet erdvėje vis tik lieka alternatyvi praeitis. Praeitis, kuri galėjo būti, bet jos nebuvo. Bet, kaip sakiau, materijoje niekas neišnyksta savaime, taip ir alternatyvi praeitis neišnyksta. Ji lieka tol, kol ją apčiuopia žemiškoji sąmonė. Apčiuopia, išgyvena ją nors akimirką savo potyriuose ir ją tarsi įgyvendina. O jau tada įmanoma visiškai iš erdvės ištrinti praeityje suprojektuoto gyvenimo variantą. Sudėtingi procesai, suvokti juos yra sunku, o išgyventi ir tame dalyvauti dar sudėtingiau. Bet jau dabar yra sąmonių, kurios su tuo susitvarko. Tokiu atveju, tų žmonių sąmonė atsiveria savo aukštesniosios sąmonės siekiams. Jų nebeįtakoja praeities energijos, labai mažai įtakos turi karmos blokai. Jie tiesiog atsiveria aukštesnės sąmonės kūrybai, kuri persipina su aukštos sąmonės kosminių būtybių kūryba. Pavyzdžiui, Pakylėtųjų Valdovų ar arkangelų kūryba, kai kada net elohimų kūryba.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: