7 ciklai (II-66)

Yra dar vienas niuansas, kuris svarbus. Jeigu nei vienas žmogus negalvoja tam tikra tema, kuri atitiktų tam tikrą aukštą dažnį, tai buvusio įsikūnijimo energija neturės galimybės įeiti į žemiškąją erdvę dėl per žemo bendro energinio lauko. Tada tenka laukti tos žmonių kartos, kuri bus sąmoningesnė ir pajėgs sukurti tam tikrus aukšto dažnio virpesius, kurie leis... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-65)

Grįžkime prie temos apie sąmonės dalelyčių susijungimą. Išaiškinti esmę nėra lengva, nes jūs negebate apjungti visų energinių informacinių srautų ir negebate teisingai įvertinti kas vyksta su jumis ir per jus. Jūsų žemiškoji sąmonė po išsikūnijimo patenka tarsi į saugyklą. To įsikūnijimo patirtis niekur nedingsta. Tai galime pavadinti Amžinybės erdve. Joje niekas nedingsta, nepasensta. Tiesiog viskas... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-64)

Žmogaus kūno ląstelės priima impulsus iš Visatos taip pat sėkmingai, kaip kad juos priima ir jūsų eterinis kūnas. Šie impulsai sąveikauja su kūno ląstelėmis ir jos nuolat suderina savo virpesių dažnį su gyvybinės energijos dažniu. Gyvybinė energija turi savo impulsus, savo materialią jėgą ir ji yra apgaubusi tiek visą Žemę, tiek visą kosmosą. Gyvybinė energija,... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-63)

Ateityje egzistuojantys pasauliai yra pripildyti energinių dalelyčių, kurios į save įtraukia galimybių sferas ir iš kitų pasaulių. Ateities pasaulis, kol jis egzistuoja jūsų paraleliniame pasaulyje yra pripildytas dujinės medžiagos, todėl materija dar nesusikūrusi. Tos dujos gali greitai išsisklaidyti ir transformuotis į kitokius pavidalus, į kitokius pasalius. Paralelinis pasaulis egzistuoja ne materialia fizine forma, o dujine.... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-62)

Pirmoje knygoje užsiminiau apie paralelinį pasaulį, kuriame užsifiksuoja tai, ką jūs realiai kuriate šią akimirką. Taip jūs modeliuojate save į tam tikro energinio lygmens ateities pasaulį. Jūs dabar kuriate tarsi  patirčių juostą su tam tikromis vibracijomis ir pagal tą juostą jau numatoma, kokiame pasaulyje jūs galėsite save realizuoti kitame įsikūnijime. Bet kokiu atveju yra tęstinumas... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-61)

Sielos sąmonės dalelyčių sujungimas vyksta labai nuosekliai, nepažeidžiant pirmumo principų. Sielos aukštesnioji sąmonė stebi, kokiu kursu vyksta sąmonės atlaisvėjimas ir kokius modelius kuria jūsų žemiškoji sąmonė. Prisiminkite, amžinybės erdvėje ir laike yra be galo daug variantų kaip gali gyventi žmogus. Tiek pat daug variantų egzistuoja ir sielos pasirinkimuose. Jūsų aukštesnioji sielos sąmonė, gal net labiau... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-60)

Sąmonės dalelyčių susijungimas arba sąmonės kanalų prisijungimas prie sąmonės ašies leidžia žmogui pažinti tas pačias ir kitas erdves vis labiau. Kiekviena žemiškoji sąmonės dalelytė turi savo veikimo diapazoną. Ji skleidžia virpesius savo veikimo amplitudėje ir nuskaito informaciją iš tos veikimo amplitudės. Žmogui atsiranda galimybė suvokti daugiau, suvokti kitaip. Prijungta sąmonės dalelytė atsineša savo impulsų dažnį,... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-59)

Kai susilieja jūsų šios civilizacijos įsikūnijimų sąmonės kanalai, jūs nepatirsite didelio diskomforto. Nes visas šios civilizacijos gyvenimas yra paremtas tais pačiais principais. Jūs visados turėjote tuos pačius pojūčius, jūsų čakrų sistema jau  buvo sukurta aukštesniuose planuose ir jos veikimo principai visados buvo tie patys. Net ir tada kai pas žmogų jos veikia skirtingai. O štai,... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-58)

Jūs savo sprendimais, savo elgesiu, gebėjimu stebėti ir valdyti save, atvėrėte daug užblokuotų savo sąmonės kanalų ir išjudinote naują etapą, kai jūsų žemiškoji sąmonė susilieja ne tik su aukštesniąja sąmone, kuri pasireiškia per vidinį pasaulį, bet susiliejate ir su savo sąmone, kuri jau buvo įsikūnijimuose. Šie susiliejimai kai kada įvyksta spontaniškai, jums to nepastebint. Atsilaisvinus... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-57)

Grįždami prie čakrų veiklos, jūs suvokiate, kad ta sistema kiekvienoje civilizacijoje buvo vis kitokia. Ankstyvojoje Atlantidoje pirmoji čakra buvo ta, kuri yra jūsų dabartinė trečioji čakra, bet palaipsniui atsivėrė ir antroji čakra. Matote, koks buvo atvirkštinis variantas, kai sąmonė siekė materializuotis. Lemūriečiai turėjo nuo ketvirtos čakros ir į viršų. Atlantidos laikais, įsikūnijusios sielos jau gebėjo... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑