7 ciklai (II-23)

Elohimai Visatos Kūrėjui padėjo sukurti žmones kaip kosmines būtybes ir užtikrino žmogaus sąmonės daugiaplaniškumą. Žmogaus sąmonės ašis geba pasireikšti bet kokiame Visatos sąmonės lygmenyje tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Horizontaliai sąmonė veikia per arkangelų sąmones, vertikaliai per elohimų sąmones. Elohimų sąmonėje žmogus, kaip kosminė būtybė, egzistuoja nuolat. Nėra jokio išsiskaidymo, jokios atskirties. Žmogaus sąmonės ašis egzistuoja... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-22)

Arkangelai yra atsakingi už žmonių gebėjimą save išreikšti Žemės erdvėje, o už žmogaus gebėjimą atsiskleisti subtiliuosiuose planuose yra atsakingi elohimai, kurie dirba su žmogaus daugiaplaniškumu. Jie formuoja gebėjimus, kurie pasireiškia ne tik žemiškoje veikloje, bet ir su žemiška sąmone subtiliojoje erdvėje. Kitaip tariant, arkangelai dirba su kiekvienu poplaniu atskirai, atjungia lygmenis. Jei dirba su žmogumi... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-21)

Norėdami pažinti dimensijas, reikia suvokti, kad kiekviename sąmonės lygmenyje egzistuoja tam tikras gyvenimas, turintis savo erdvę ir savo laiką. Šiuose pasauliuose vystosi toks pats gyvenimas kaip ir Žemėje: yra nuolatinė kūryba, yra tam tikros užduotys, tam tikri siekiai, yra noras bendrauti ir bendradarbiauti. Yra galimybės padėti esantiems žemesnės sąmonės būtybėms ir yra galimybė mokytis iš... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-20)

Arkangelas Urielis Arkangelo Urielio sąmonė yra arčiausiai nebūties sąmonės. Ši sąmonė yra labai tyra, joje viešpatauja tyla, o procesai vyksta labai subtilūs. Čia negali būti grubaus ar aktyvaus judesio. Šioje sąmonėje gimsta Būties dėsniai, formos, veikimo principai. Čia formuojasi monados - Visatos Kūrėjo kibirkštys su gyvybės funkcija, kurios įgauna individualumą ir vėliau, perėjusios per tam... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-19)

Arkangelas Zadkielis Arkangelo Zadkieliaus sąmonė išgrynina realybę. Viskas paremta kvantine fizika, t.y., turi būti sufokusuota dėmesio energija, kad mintis taptų realybe. Kiekviena sąmoninga būtybė sufokusuoja dėmesį į jai artimą sritį ir joje kuria. Ji vysto tai, ką ji geba, ką ji suvokia ir toje srityje gali sėkmingai funkcionuoti visą amžinybę. Bet yra reikalinga sąmonė, kuri... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-18)

Arkangelo Jofieliaus  sąmonėje egzistuoja tyla ir ramybė. Šioje sąmonėje kibirkštis, atėjusi iš Kūrėjo ir įgavusi individualumą (esybę), pradeda savo involiucinį etapą – įeina į sąmonės lauką, kuris sufokusuoja visą esybės energiją į vidų, o pačią esybę apvelka šviesos kūnu. Šiame lauke sąmonė pradeda save suvokti kaip apribotos formos struktūrą – sielą. Ji išmoksta joje gyventi,... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-17)

Arkangelas Čamuelis (Chamuelis) Arkangelo Čamuelio sąmonė kupina neapsakomo grožio. Čia renkasi menininkai, dailininkai, muzikai ir visos sielos, bei esybės, kurios yra linkusios save išreikšti per meną, grožį, taurumą. Čia dirbama su jausmų energijomis. Jausmų energijos yra tarpusavyje suderinamos ir kuriamos naujų jausmų bangos, kurios galėtų realizuotis materijoje. Šioje sferoje gerai išsiskleidžia besąlyginės meilės energija. Jeigu... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-16)

Arkangelas Mykolas pasižymi teisingumu ir tvarka. Jo sąmonės sraute bet koks chaosas įgauna tikslingą tvarką. Viskas būna tikslingai numatyta, sujungiami visi matricų taškai. Jo sąmonėje visos suformuotos idėjos turi tarpusavyje derėti. Jeigu kurios nors sąmonės sukurtos idėjos neatitinka bendrosios tvarkos ir bendrų tikslų, tai jos yra atmetamos ir neįeina į materializacijos etapus. Arkangelas Mykolas pasižymi... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-15)

Arkangelas Rafaelis Arkangelo Rafaelio  dirba esybės, kurios valo energinį lauką nuo to, kas atgyventa, pasenę, atstato pažeistas energetikas. Todėl daug sielų, atėjusių iš šio plano, geba gydyti žmones tiek tradiciniais, tiek netradiciniais metodais. Tai gydytojų, slaugytojų, psichologų spindulys. Šiame lygmenyje daug dėmesio skiriama į psichinę žmonių būseną, į gebėjimą žmogaus kūnui ir psichikai prisitaikyti prie... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-14)

Arkangelas Gabrielius Pati švelniausia ir žmogui priimtiniausia yra Arkangelo Gabrieliaus sąmonė. Ši sąmonė pasižymi didžiuliu atidumu, palaikymu, paskatinimu, globa. Čia dažnai lankosi jaunos esybės po pirmojo įsikūnijimo materijoje. Čia susirenka pailsėti angelai ir kitos kosminės būtybės, dirbusios su žmonėmis. Čia „gyvena“ sielos vedliai, dvasios mokytojai, kai kurie Pakylėtieji Valdovai. Arkangelo Gabrieliaus sąmonėje nėra auginamos esybės.... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑