7 ciklai (I-89)

Pažvelkime į pasaulį iš ateivių pusės. Visatoje egzistuoja planeta, kuri vadinasi Žemė. Joje yra sąmoninga gyvybės forma, kuri nuolat juda, išleidžia tam tikrus garsus, tarpusavyje sąveikauja. Kiekviena būtybė išreiškia tam tikrus impulsus, kurie įtakoja veido pokyčius, judesių pokyčius, išleidžia vis kitokius garsus. Ateiviai nustato, kad yra tam tikri dirgikliai, kurie įtakoja tuos pokyčius. Jeigu ateivis... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-88)

Žmogaus suvokimas leidžia mąstyti tik 3D formate. Tai reiškia, kad paimami ne daugiau kaip 3 komponentai: laikas, erdvė ir pats taškas. Esmė ta, kad tas taškas gali būti suvokiamas ne tik konkrečiame laike ir erdvėje, bet ir visai kituose matmenyse. Tas pats taškas egzistuoja ir Amžinybėje. Jūs ir vėl mėginsite tai suvokti imdami tuos pačius... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-87)

Keliant savo vibracijas, tenka atidirbti karmą ne tik dabar suformuotą, bet ir atsineštą iš praeitų gyvenimų. Žmogus, gimdamas Žemėje, neatsineša visos savo karmos, bet norint kaip galima labiau save išvalyti, yra įmanoma pasiekti tą momentą, kai formuojama pagreitinta karma ir pradedama išgyventi ir atidirbti gilesnius praeities įvykius. Tokiu atveju yra atidirbama karma, sukeliami prisiminimai ir... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-86)

Vidinis pasaulis – tai vartai į dar neatrastus lobynus. Tai skambi frazė, bet esmė ta, kad žmogus nėra išnaudojęs savo potencialo. Juk jūsų mokslininkai patys aiškina, kad veiklios yra tik maža dalis jūsų smegenų. Potencialas yra didžiulis ir kol kas nenaudojamas. Pagal intelekto išsivystymą jau būtų galima sakyti, kad galėtų veikti daug didesnė smegenų dalis,... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-85)

Sąmoningas žmogus gali išmokti gyventi pagal Visatos dėsnius, kurie įtakoja žmonijos vystymąsi, tik žmogus turi prisiminti, kad jis gyvena tarp žmonių ir tik kitų žmonių dėka jis gali gyventi ir bręsti. Sąmoningas žmogus suvokia, kad vystytis turi visa žmonija kartu, kad pažangos (tiek išorinės, tiek vidinės) turi siekti visa žmonija. Ne visi žmonės yra pajėgūs... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-84)

Kiekvienas žmogus turi ne tiek siekti įnešti naujumo į savo išorinį gyvenimą, kiek naujumo, susieto konkrečiai su juo pačiu. Su jo sugebėjimais susivaldyti, laikytis disciplinos, įsiklausyti į vidinį balsą, bendrauti su Dievu. Pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, pažinti savo egocentriškus siekius, pažinti ir atsisakyti to, kas trukdo virsmui. Įnešdami naujumo į savo išorinę veiklą... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-83)

Pažengusių sielų įsikūnijimai labai skiriasi nuo užsiblokavusių sielų įsikūnijimo. Šiuo metu vis dar numatoma galimybė išlaikyti vieną Žemę, tik pereiti į aukštesnį energinį lygmenį, kuris dabar formuojasi ir kuriame formuojasi jūsų progresijos. Yra dalykų, kurie jūsų sąmonei yra per sudėtingi. Bet progresijos formuojasi – aukštesnio lygmens žmonių gyvenimas jau dabar formuojasi ir ten darbuojasi daug... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-82)

Mintys, jausmai, veiksmai – visados priklauso nuo jūsų pačių. Nuo jūsų noro ir jėgos juos suvaldyti ir įvaldyti. Ir jeigu jūs tingite, ar nenorite valdyti savo egoistinių poelgių – tai nekaltinkite aplinkinių, kad jūsų gyvenimas nepasisekė. Jis yra toks, kokį pats susiformavai praeityje (karminės pasekmės) ir kokį jį kuri dabar su šios akimirkos energijomis. Tu... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-81)

Ateities vizija turi būti, jos siekti reikia. Bet reikia suvokti, kad tą ateities viziją susikūrei būdamas tam tikro suvokimo, tam tikros patirties ir po kai kurio laiko tavo suvokimas keisis, o ateities vizija lieka ta pati. Vadinasi, save apriboji, toliau gyveni pagal senus planus ir  neįvertini savo pokyčio. Ateities vizija turi turėti kintamumo laipsnį. Tik... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-80)

Žmogaus struktūros supratimas yra labai apribotas pačių žmonių. Iš tiesų, jūs žinote, kad žmogų sudaro materialus ir nematerialūs kūnai, bet jūs neįsisąmoninate pagrindinės idėjos: žmogus – tai amžinybės taškas materijoje. Per jūsų struktūrą pereina visos Amžinybėje egzistuojančios energinės bangos. Jūs esate paliečiami pačių įvairiausių bangų, kurios vienaip ar kitaip įtakoja jūsų gyvenimą Žemėje, nes įtakoja... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑