7 ciklai (I-50)

Tik jūsų fantazija gali truputį pakenkti, nes fantazijas formuoja jūsų ego. Tai jo veiklos zona. O subtiliojo pasaulio pažinimą įtakoja jūsų siela, jūsų vidinis balsas. O kas ateina iš aukštesnių vibracijų lygio – tas negali pakenkti žmogui. Ką žmogus formuoja savo ego pagalba – tas gali pakenkti pačiam žmogui. Nekoncentruokite dėmesio į savo troškimus, svajones,... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-49)

   Žmogus naują idėją gali gauti tik pakėlęs savo sąmonę į aukštesnį lygmenį ir iš ten paimti informaciją. Bet jis nepaims tos informacijos, kuri ten neegzistuoja. Todėl jūs negalite paimti informacijos apie tai, kas iš viso neegzistuoja. Jūs negalite sakyti, kad tai tik jūsų fantazijos vaisius. Nes jūsų fantazija gali būti paremta tik tuo, kas... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-48)

Ši knyga, gal būt, jums iššauks tam tikras neigiamas reakcijas, o gal kaip tik, tik sustiprinsite jau jūsų erdvėje buvusias mintis ir jūs gausite aiškų suvokimą apie tam tikrus dalykus. Bet, jeigu iššauks neigiamą reakciją, tai irgi nėra blogai. Vis tiek jūs suformuosite mintį, kuri įsitvirtins kolektyvinėje sąmonėje. Jūs įtvirtinsite mintį, kad egzistuoja energijos ir... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-47)

   Sielos sąmonė -  tai dalelytė Aukščiausios Sąmonės, kaip ir dalelytė Visatos Dievo. Sąmonė vibruoja tam tikru dažniu ir kai siela įsikūnija, vibracija tampa labai žemu dažniu. Todėl išspinduliuojama labai maža jėga. Kadangi savasties jėga maža, gimusio žmogaus sąmonė susilieja ne su Aukščiausia Sąmone, o su žmonijos kolektyvine sąmone. Atsijungti nuo kolektyvinės sąmonės praktiškai neįmanoma,... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-46)

Reikia mylėti Žemę, reikia ją gerbti. Ji spinduliuoja gyvybinę energiją ir suformuoja gyvenamą aplinką. Reikia gerbti kitą žmogų, nes jis turi tą pačią dieviškos ugnies dalelytę, kaip ir tu. Reikia vertinti savo gyvenimą, nes tai Dievo laikas šioje Žemėje. Dievo valią turi išreikšti per savo jausmus, mintis, veiksmus. Reikia gerbti Mokytojo laiką, kurį Jis tau... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-45)

   O kas yra besąlyginė meilė? Pirmiausia, tai džiaugsmas, kad gyveni. Nuolatinė palaima išjausti kiekvieną gyvenimo akimirką. Nesvarbu, jei tu ir matai savo aplinkoje skausmo ar nesėkmių, bet tu žinai, kad savo vidine šviesa gali sušildyti kiekvieną žmogų, savo ramybės ir šilumos dėka gali suvaldyti bet kokią situaciją. Tu jautiesi džiugus ir ramus. Tu žinai,... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-44)

    Kai žmogus išmoksta mylėti kitus besąlygiškai ir vienodai, tada jis atsilaisvina nuo įpročio vertinti kitą žmogų, nuo įpročio įsiskaudinti (nes besąlyginė meilė niekada nereikalauja atpildo), nuo baimės netekti, nuo baimės likti nesuprastam, neįvertintam ir t.t. Besąlyginė meilė atlaisvina nuo daugybės įpročių, prisirišimų, įsitikinimų. Daugybė jumyse gyvenančių jausmų netenka prasmės. Visą amžių buvę reikalingi,... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-43)

     Gyvenimo grožis prasideda pažinime, pajautime. Jūs manote, kad suvokiate, kas gyvenime gražu, matote tą grožį, bet iš tiesų, jūs mėgaujatės tik išorinio pasaulio suteiktomis grožio akimirkomis. Tikrąjį grožį jūs turite pamatyti užmerkę akis. Jūs turite pajausti širdimi grožį, kuris skleidžiasi iš jūsų širdies ir kuris skleidžiasi iš kitų žmonių širdžių. Tas grožis persipina... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-42)

     Mokytojo ir Mokinio ryšys yra labai patvarus. Mokytojas savo mokinį myli betarpiškai ir padeda visados, kai tik mato galimybę padėti. Mokinys gali nesuvokti to ryšio stiprumo, bet tai nėra draugystė tarp dviejų žmonių. Tai yra ryšys, kurį įpareigoja Matrica, kurį įpareigoja Gyvenimas. Pakylėtieji Valdovai bendradarbiauja su jėgomis iš Aukščiausių sferų. Todėl tarp jūsų... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-41)

    Kuo skiriasi Dvasios Mokytojai nuo Pakylėtųjų Valdovų? Pakylėtieji Valdovai ne visi gali tapti žmogaus Mokytoju, nes kaip jau minėjau, vieni yra per aukštų vibracijų, o kiti dar neturi tiek suformavę gerosios energijos, kurią galėtų neribotai naudoti bendradarbiavimui su žmonėmis. Dvasios Mokytojas yra vienas iš Pakylėtųjų Valdovų, bet ne visi Pakylėtieji Valdovai yra Dvasios... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑