7 ciklai (I-37)

     Kartoju: ten kur šviesa, tamsa pasitraukia. Jeigu žmogus skleidžia meilės vibracijas, jis atlaikys bet kokius tamsos jėgos išpuolius, atlaikys prakeiksmus, juodosios magijos burtus. Šviesa ir meilė uždaro kelius į žmogaus energetiką bet kokiai tamsos jėgai. Egregorai kai kada suranda galimybę į jus įeiti, per jūsų nesugebėjimą suvaldyti neigiamus jausmus, mintis, žodžius. Bet jūs... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-36)

   Tamsos zoną suformavo žmogus. Tai jo tamsių minčių, jausmų, veiksmų suformuoti egregorai, suformuoti energiniai dariniai, kurie yra labai žemų vibracijų ir tarsi rūkas tyvuliuoja aplink Žemę, nei išskleisdamas šviesą iš žmogaus, nei įleisdamas šviesą iš aukštesnių oktavų. Ir kur tas sluoksnis labai tirštas, tose zonose labai sudėtinga ir sunku gyventi žmonėms. Tamsos zona ištisai... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-35)

     Žemė spinduliuoja energijas taip, kaip ir žmogus. Ji išskleidžia visas vaivorykštės spalvas. Įsivaizduokite Žemės gaublį ir jo centre esančią šviesą, kuri erdvėje išsiskaido į visas vaivorykštės spalvas. Nors žmogus gali ir neišskleisti visų spalvų, Žemė jas išskleidžia visas ir kiekviena spalva vibruoja tam tikrame bangų dažnyje. Pirmiausia Žemę gaubia raudona spalva, toliau –... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-34)

    Neturi būti norma gyventi blogų jausmų pasaulyje. Jausmai turi būti valdomi ir keičiami iš blogų į gerus. Jausmai, tai energija ir jeigu jūs kuriate griaunančiąją energiją, arba ją palaikote su savo suvokimu, kad tai yra gerai, tai jūs paleidžiate į erdvę neigiamą energiją. Jūs apsunkinate savo ir kitų gyvenimus. Jūs kuriate karmą sau... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-33)

   Žmogaus erdvė apsupta neregimuoju pasauliu. Ten, kur gyvena žmogus (Žemėje), egzistuoja daugybė energinių srovių, kurios vienaip ar kitaip įtakoja žmogų. Žmogų įtakoja kitų žmonių paleistos konkrečios mintys ir jausmai, įtakoja kolektyvinė sąmonė. Žmogų paliečia tamsos ir šviesos egregorai, paliečia spinduliai iš aukštesnio subtiliojo pasaulio, spinduliai iš Aukščiausios Sąmonės Šaltinio. Žmogus nėra atskirtas nuo aplinkos.... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-32)

    Kai visiškai paneigiau tiesą, kad Dievas yra ir kai leidau jums Juo netikėti, dabar jau pradėsiu kalbėti, ką reiškia Tikėti ir Pasitikėti Dievu. Tuo metu jau pradeda sėkmingai veikti penktoji čakra – dieviškosios sąmonės suvokimo čakra. Žmogus jau yra įvaldęs savo ego troškimus, aistras, žmogus jau moka įsiklausyti į savo vidinį balsą ir... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-31)

    Nesuasmeninkite Dievo, nesukonkretinkite Jo. Kai tai padarote, jūs atskiriate Jį nuo savęs. Jūs tampate atskiru individu ir Dievą suformuojate atskiru individu. O du individai ne visados gali susikalbėti. Taip jūs dažniausiai ir jaučiatės – nemokantys rasti bendros kalbos su Dievu. Bet Dievas – tai dieviškoji energija, tai abstraktus dalykas. Čia nėra formos. Yra... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-30)

    Besąlyginę meilę žmogus gali suformuoti savo sąmonės ir vidinių pastangų dėka, tereikia įvaldyti minčių formavimą ir neigiamų minčių suvaldymą. Ši meilė skatins žmones elgtis teisingai, bet ši meilė neturės tokios galios, kurią turi meilė, išspinduliuojama kaip dieviškoji meilė. Sąmoninga besąlyginė meilė labai skiriasi savo struktūra ir vidine galia nuo besąlyginės – dieviškosios meilės.... Skaityti toliau →

7 ciklai (I-29)

   Laikas taip pat svarbus jūsų gyvenimo elementas. Jums duodamas konkretus laikas, per kurį turite įgyvendinti sielos užduotis. O jeigu iššvaistote laiką, vadinasi, sunaikinate progą įgyvendinti užduotis. O kam duotas žmogaus gyvenimas? Užduotims įgyvendinti, kad visuminis Žemės virsmas atitiktų visuminį Visatos virsmą. Jūs ilgai laukiate, kol gausite galimybę įsikūnyti, kol gausite galimybę atidirbti karmą, sunaikinti... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑