Baltosios Brolijos pasiuntiniai, mokiniai ir tikrieji nariai

Pakylėtieji Valdovai renkasi būdus kaip geriau išskleisti savo vibracijas per žmogų. Jie prisiderina prie žmogaus sąmonės filtrų, prisiderina prie žmogaus gebėjimų ir parenka geriausią išraiškos variantą. Dabar formuojama nauja pasiuntinių banga, kurie tiesiog priims konkrečių Pakylėtųjų Valdovų energiją ir ją išspinduliuos per tam tikrą savo kasdienę veiklą: vieniems per rašymą, kitiems per energetinius seansus, kitiems tiesiog keičiant jų suvokimą apie gyvenimo prasmę. Svarbu yra tai, kad Pakylėtųjų Valdovų pasiuntiniai sugebėtų išlaikyti save aukštų vibracijų lygmenyje, kad nepasiduotų ego žaidimams, susireikšminimui. Žodžiu, žmogus – pasiuntinys yra atsakingas už savo mintis, jausmus, žodžius ir veiksmus. Jis negali elgtis kaip dauguma žmonių. Jo vertybės turi būti aiškios ir atitikti Pakylėtųjų Valdovų mokymą. Jie turi nuolat fokusuoti dėmesį į Pakylėtuosius Valdovus, kad Jų energija galėtų lengvai ir paprastai pratekėti per tų žmonių gyvenimišką išraišką.

Pasiuntiniai prisiima atsakomybę už savo veiksmus, todėl jis negali savarankiškai užblokuoti Pakylėtųjų Valdovų energijos. Pasiuntinių laisva valia turi susiderinti su Dievo valia, su Pakylėtųjų Valdovų valia. Žmogiškoji sąmonė susilieja su sielos sąmone ir įsileidžia Pakylėtųjų Valdovų sąmonę į savo struktūrą. Vadinasi, visų tų trijų dalių laisva valia turi sutapti ir pasireikšti viena kryptimi. Neturi būti abejonių, egoistinių sprendimų, nepasitikėjimo Dievu. Žmogus turi save valdyti taip, kad neleistų iškilti nei mažiausiai abejonei ar svyravimui dėl savo veiklos. Žmogus turi tikėti ir pasitikėti Dievu. Turi suvokti, kad žmogus yra maža Aukščiausios Sąmonės dalis ir jis priklauso tai galingai struktūrai. Jis neturi jausti atskirties nuo Dievo. Kai kada Pakylėtųjų Valdovų pasiuntinių sąmonė dar nėra prisiderinusi prie tokių aukštų reikalavimų, jai trukdo vis dar egzistuojantys žmogiškieji prisirišimai, įpročiai, charakterio bruožai. Bet pasiuntinio širdis sugeba įsiklausyti į vidinį balsą ir tas balsas neleidžia užblokuoti Pakylėtųjų Valdovų energijų srautų tekėjimo. Žmogų gali aplankyti abejonės, bet jis sugeba jas suvaldyti, sugeba apriboti savo veiklą ten, kur vyrauja žemos vibracijos ir sugeba formuoti savo gyvenimą taip, kad visados save išlaikytų aukštų vibracijų lygmenyje.

Aukščiausieji Valdovai sukoncentruoja dėmesį į žmogų tada, kai to žmogaus energetika yra aukštesnių virpesių nei daugumos, kai to žmogaus širdis yra tyra, o protas ramus ir kai to žmogaus siela jau įgyvendina Visatos suformuotas užduotis. Yra paduodami energetiniai spinduliai, kurie papildo žmogų tam tikromis galiomis, tam tikru suvokimu. Iki to laikotarpio žmogus jau yra perėjęs patikrinimo laikotarpį ir jo energetika bei kūno ląstelių vibracijos prisiderinusios prie pačių aukščiausių vibracijų, kurias gali atlaikyti žmogaus sąmonė ir fizinis kūnas.

Pagrindinė tiesioginė veikla, bendravimas tarp žmogaus ir Pakylėtojo Valdovo ar Dvasios Mokytojo vyksta Baltosios Brolijos užsiėmimuose. Žmogus gali būti Baltosios Brolijos pasiuntiniu, mokiniu arba tikruoju nariu. Baltosios Brolijos pasiuntinys skleidžia  Pakylėtųjų Valdovų žinias ir energiją į žmonių erdvę. Kai žmogus pakviečiamas būti Baltosios Brolijos mokiniu, jis gali tiesiogiai dirbti su Pakylėtaisiais Valdovais, Dvasios Mokytojais. Tik vėliau žmogus yra pakviečiamas būti tikruoju Baltosios Brolijos nariu ir vykdyti tiesioginę veiklą, kurią nurodo Pakylėtieji Valdovai ir kurią žmogus turi įgyvendinti savo kasdienybėje be jokių nukrypimų.

Į Baltąją Broliją žmogus negali patekti tik savo noro vedamas. Čia turi būti daugybės įsikūnijimų pasiekti rezultatai. Žmogaus (sielos ir šviesos kūno) čakros turi atitikti tam tikrą judėjimo greitį – energetinį lygmenį. Vadinasi, žmogus jau turi būti perėjęs per visus jam skirtus žemesniuosius lygmenis. Ego turi būti ir užaugintas, ir nuslopintas, turi skleistis siela visu savo grožiu ir galia, o žmogus turi būti patikrintas per daugybę išbandymų. O ką jau kalbėti apie karmos atidirbimus ir sugebėjimą jos nebeformuoti. Bet ateina momentas ir žmogus yra pakviečiamas į Baltąją Broliją. Į Baltąją Broliją ateina įsikūnijime esančio žmogaus eterinis kūnas, kuris su savimi iškelia ir žmogaus sąmonę. Todėl visi potyriai patiriami Baltosios Brolijos veikimo zonoje yra realiai suvokiami ir suprantami. Tarsi žmogus persikeltų į kitą gyvenamą erdvę ir viską ten realiai apčiuoptų, girdėtų, matytų ir suprastų.

Kai žmogus gauna energetinį spindulį iš Pakylėtųjų Valdovų, jis daug ko nesuvokia, tiesiog kyla jo vibracijų lygis, atsiveria galimybės (galios) ir žmogus jomis gali pasinaudoti. O Baltosios Brolijos veikimo zonoje, žmogus viską mato ir supranta. Jis tiesiogiai bendrauja su Pakylėtaisiais Valdovais ir gauna tiesioginį mokymą. O tas mokymas skirtas tam, kad žmogus sugebėtų formuoti teisingas savo gyvenimo „mozaikas“, kad suvoktų Visatos dėsnius ir žmogaus gyvenimo pagrindinius dėsnius. O kai tai suvokia, jis pradeda įgyvendinti tiesioginius nurodymus, gaunamus iš Pakylėtųjų Valdovų. Ir tie nurodymai nebeliečia konkretaus žmogaus. Tie nurodymai tiesiogiai keičia žmonijos mąstymą. Pagrindinis darbas visų Pakylėtųjų Valdovų, Dvasios Mokytojų, Aukščiausiųjų Valdovų tai, kad pakeistų nusistovėjusį, sustabarėjusį žmogaus mąstymą, kad įneštų naujumo į žmonių kolektyvinę sąmonę ir kad žmogus kurtų ateitį tokią, kokią Dievas norėtų matyti. O ne tokią varganą ir skurdžią, kurią dabar formuoja žmogus.

Iš užrašomos knygos „7 ciklai“

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: