7 ciklai (II-18)

Arkangelo Jofieliaus  sąmonėje egzistuoja tyla ir ramybė. Šioje sąmonėje kibirkštis, atėjusi iš Kūrėjo ir įgavusi individualumą (esybę), pradeda savo involiucinį etapą – įeina į sąmonės lauką, kuris sufokusuoja visą esybės energiją į vidų, o pačią esybę apvelka šviesos kūnu. Šiame lauke sąmonė pradeda save suvokti kaip apribotos formos struktūrą – sielą. Ji išmoksta joje gyventi,... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-17)

Arkangelas Čamuelis (Chamuelis) Arkangelo Čamuelio sąmonė kupina neapsakomo grožio. Čia renkasi menininkai, dailininkai, muzikai ir visos sielos, bei esybės, kurios yra linkusios save išreikšti per meną, grožį, taurumą. Čia dirbama su jausmų energijomis. Jausmų energijos yra tarpusavyje suderinamos ir kuriamos naujų jausmų bangos, kurios galėtų realizuotis materijoje. Šioje sferoje gerai išsiskleidžia besąlyginės meilės energija. Jeigu... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-16)

Arkangelas Mykolas pasižymi teisingumu ir tvarka. Jo sąmonės sraute bet koks chaosas įgauna tikslingą tvarką. Viskas būna tikslingai numatyta, sujungiami visi matricų taškai. Jo sąmonėje visos suformuotos idėjos turi tarpusavyje derėti. Jeigu kurios nors sąmonės sukurtos idėjos neatitinka bendrosios tvarkos ir bendrų tikslų, tai jos yra atmetamos ir neįeina į materializacijos etapus. Arkangelas Mykolas pasižymi... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-15)

Arkangelas Rafaelis Arkangelo Rafaelio  dirba esybės, kurios valo energinį lauką nuo to, kas atgyventa, pasenę, atstato pažeistas energetikas. Todėl daug sielų, atėjusių iš šio plano, geba gydyti žmones tiek tradiciniais, tiek netradiciniais metodais. Tai gydytojų, slaugytojų, psichologų spindulys. Šiame lygmenyje daug dėmesio skiriama į psichinę žmonių būseną, į gebėjimą žmogaus kūnui ir psichikai prisitaikyti prie... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-14)

Arkangelas Gabrielius Pati švelniausia ir žmogui priimtiniausia yra Arkangelo Gabrieliaus sąmonė. Ši sąmonė pasižymi didžiuliu atidumu, palaikymu, paskatinimu, globa. Čia dažnai lankosi jaunos esybės po pirmojo įsikūnijimo materijoje. Čia susirenka pailsėti angelai ir kitos kosminės būtybės, dirbusios su žmonėmis. Čia „gyvena“ sielos vedliai, dvasios mokytojai, kai kurie Pakylėtieji Valdovai. Arkangelo Gabrieliaus sąmonėje nėra auginamos esybės.... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-13)

Arkangelas Metatronas Visų Arkangelų sąmonė yra vienodai aukšto energinio lygmens ir kiekvienas Arkangelas gali savyje auginti skirtingo lygmens energines būtybes. Yra arkangelų sąmonė, kuri savyje gali laikyti tik labai aukšto energinio lygmens kosmines būtybes ir esybes. Pavyzdžiui, Arkangelo Metatrono sąmonėje laikosi švariausios, tyriausios būtybės, turinčios gyvybės funkcijas. Jo sąmonėje nėra kibirkščių, kurios tik pradeda savo... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-12)

    Arkangelų sąmonėje jau galimos formos. Čia kibirkštys įgauna esybės (dvasios) formą. Tai labai pralaidi, kartu ir lengva energinė struktūra, kuri savyje sukoncentravusi galingus virpesius, kurie savyje neša pirmapradę Aukščiausios Sąmonės šaltinio branduolio energiją. Esybės sąmonė patogiai jaučiasi Arkangelų sąmonėje, nes jų virpesių dažniai yra ramesni už Aukščiausios Sąmonės dažnius. Todėl ir patiria aplinkos... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-11)

   AŠ ESU, KAS ESU sąmonės lauke prasideda savęs suvokimo procesas. Kibirkštis save apčiuopia, suvokia save egzistuojančią. Ji dar nelabai domisi kitomis kibirkštimis ir aplinka, nes jai įdomu pajusti ir suvokti save. Mėgina suvokti savo galias, savo funkcijas, savęs koordinavimo ypatybes. Taip kibirkštis pradeda save pažinti. Kaip danguje, taip ir Žemėje. Jūs irgi mokotės pažinti... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-10)

   Visatos Kūrėjo sąmonė apjungia visas savo erdvės sąmonės dalelytes begaline meile ir tyrumu, jas saugo ir globoja. Nežiūrint į tai, kokiame energiniame lygmenyje gyveni, Visatos Kūrėjo meilė ir išmintis  tave gaubia ir suformuoja tavo vystymuisi pačią geriausią aplinką. Pažvelkite į savo fizinius kūnus, argi jie nėra tobuli? Kiekvienas organas tiksliai veikia, atsinaujina, vienas kitą... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑