7 ciklai (54)

Egzistencinis laikotarpis baigėsi. Žmogus turi pagaliau suvokti savo paskirtį ir pradėti gyventi gyvenimą, kuriam jau atsiveria visos kosminės galimybės ir kuriam žmogus jau gali būti pasiruošęs. Ne viskas įmanoma padaryti vien žemiškomis pastangomis. Būna įvykių, kurie įmanomi tik tada, kai susiklosto tinkamos situacijos tiek žmonių gyvenime, tiek kosminėse sferose. Dabar, Pakylėtieji Valdovai labai daug nuleidžia... Skaityti toliau →

7 ciklai (53)

Tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, tai sudėtingas procesas. Pirmiausia, jis sudėtingas tiems, kurie gimė su karmos blokais ir jų suvokimas visiškai neleidžia prisiliesti prie  dieviškosios meilės energijos. Vadinasi, tokie žmonės neturi įgimto jausmo, suvokimo, kad egzistuoja Dievas. Jie turi tai sau įrodyti. Bet kaip tai įrodyti, jeigu nėra to tikėjimo ir gana? Todėl vėl kreipiamasi į... Skaityti toliau →

7 ciklai (52)

Žmogus labai pažengė savo technokratiniame pasaulyje. Išradimai seka išradimus, formuojamos vis geresnės gyvenimo sąlygos. Pasaulis keičiasi ir kiekvienas žmogus turi prie jo prisiderinti. Bet žmogus neturi būti valdomas aplinkos. Žmogus yra kūrėjas ir jis turi valdyti aplinką. Deja, dabar žmogus norėdamas išlikti bendrame gyvenimo sraute pasineria į tą technokratinį pasaulį ir atiduoda savo energiją to... Skaityti toliau →

7 ciklai (51)

Sukoncentravus dėmesį į Pakylėtuosius Valdovus (skaitant jų laiškus, su jais bendraujant mintyse, meldžiantis jiems) jūs atveriate savo energinį lauką jų šviesos spinduliams. Kol yra sukoncentruota mintis į Mokytoją, tol Jis gali jums atsiusti savo energiją. Jūs gaunate didžiulį palaikymą, nes jūsų energinis laukas prisipildys švarios energijos, kurią taip sunku patiems suformuoti. Ir kuo dažniau sukoncentruojate... Skaityti toliau →

7 ciklai (50)

Tik jūsų fantazija gali truputį pakenkti, nes fantazijas formuoja jūsų ego. Tai jo veiklos zona. O subtiliojo pasaulio pažinimą įtakoja jūsų siela, jūsų vidinis balsas. O kas ateina iš aukštesnių vibracijų lygio – tas negali pakenkti žmogui. Ką žmogus formuoja savo ego pagalba – tas gali pakenkti pačiam žmogui. Nekoncentruokite dėmesio į savo troškimus, svajones,... Skaityti toliau →

7 ciklai (49)

   Žmogus naują idėją gali gauti tik pakėlęs savo sąmonę į aukštesnį lygmenį ir iš ten paimti informaciją. Bet jis nepaims tos informacijos, kuri ten neegzistuoja. Todėl jūs negalite paimti informacijos apie tai, kas iš viso neegzistuoja. Jūs negalite sakyti, kad tai tik jūsų fantazijos vaisius. Nes jūsų fantazija gali būti paremta tik tuo, kas... Skaityti toliau →

7 ciklai (48)

Ši knyga, gal būt, jums iššauks tam tikras neigiamas reakcijas, o gal kaip tik, tik sustiprinsite jau jūsų erdvėje buvusias mintis ir jūs gausite aiškų suvokimą apie tam tikrus dalykus. Bet, jeigu iššauks neigiamą reakciją, tai irgi nėra blogai. Vis tiek jūs suformuosite mintį, kuri įsitvirtins kolektyvinėje sąmonėje. Jūs įtvirtinsite mintį, kad egzistuoja energijos ir... Skaityti toliau →

7 ciklai (47)

   Sielos sąmonė -  tai dalelytė Aukščiausios Sąmonės, kaip ir dalelytė Visatos Dievo. Sąmonė vibruoja tam tikru dažniu ir kai siela įsikūnija, vibracija tampa labai žemu dažniu. Todėl išspinduliuojama labai maža jėga. Kadangi savasties jėga maža, gimusio žmogaus sąmonė susilieja ne su Aukščiausia Sąmone, o su žmonijos kolektyvine sąmone. Atsijungti nuo kolektyvinės sąmonės praktiškai neįmanoma,... Skaityti toliau →

7 ciklai (46)

Reikia mylėti Žemę, reikia ją gerbti. Ji spinduliuoja gyvybinę energiją ir suformuoja gyvenamą aplinką. Reikia gerbti kitą žmogų, nes jis turi tą pačią dieviškos ugnies dalelytę, kaip ir tu. Reikia vertinti savo gyvenimą, nes tai Dievo laikas šioje Žemėje. Dievo valią turi išreikšti per savo jausmus, mintis, veiksmus. Reikia gerbti Mokytojo laiką, kurį Jis tau... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑