7 ciklai (III-04)

Sielos sąmonės dalelyčių sujungimas į visumą turi labai svarbią reikšmę pačiai sielai. Juo ji vientisesnė, tuo stipresnė, tuo aukštesnio vibracijų dažnio energijas ji perleidžia per save ir tuo aukštesnės sąmonės valią išskleidžia savo įsikūnijimuose. Ar žmogus gali pats susirinkti savo sielos dalelytes, kurios yra išsiskaidžiusios per įsikūnijimus? Taip, gali. Pirmiausia, tai atlieka nesąmoningai, per tam... Skaityti toliau →

7 ciklai (III-03)

Žemiškoje erdvėje nuolat vyksta daugybė įvykių, žmogui kai kada sunku aprėpti visumą ir viską suvokti. Tada jis susikoncentruoja tik į tam tikrą gyvenimo lauką ir jame gyvena, kuria, bet visumos neaprėpia. Kaip jo akys negali matyti 360 laipsnių kampu, taip ir protas visko neaprėpia, kas jau yra žinoma ir suvokta žmogui. Tai įsivaizduokite sielos planą,... Skaityti toliau →

7 ciklai (III-02)

Perėjus į savo vidinio pasaulio suvokimą, jūs pajaučiate gilesnę savo gyvenimo paskirtį. Pajaučiate tai, ko siekia jūsų siela ir dar aukštesni jūsų sąmonės planai. Vidinio pasaulio atsivėrimas taip pat vyksta laipsniškai. Pirmiausia jūs pajaučiate savo intuiciją, suvokiate, kada mintys ateina iš kažko gilesnio, esančio jumyse, o kada kalba tik protas. Atsiranda žinojimo jausmas, kai protu... Skaityti toliau →

7 ciklai (III-01)

Žmogaus vidinis pasaulis yra nuostabi ir galinga struktūra, kuri žemiškoje erdvėje pasireiškia labai maža dalimi. Žmogaus vidinį pasaulį sudaro pajautimai subtiliojo pasaulio, sąmonės impulsų skleidžiami virpesiai, minties materializacijos galia ir besąlyginės meilės jausmo – gyvybės šaltinio klodai. Žmogus, įžengęs į savo vidinį pasaulį, gali jame rasti labai daug informacijos apie buvusius ir būsimus gyvenimus. Apie... Skaityti toliau →

7 ciklai (III-2)

Sielos sąmonėje išlieka įspaudai, kurie turėjo didžiulę emocinę įkrovą žemiškame gyvenime. Tai gali būti didžiulio džiaugsmo, meilės įspaudai, bet gali būti išgyvento dvasinio skausmo įspaudai. Tuos įspaudus nelengva išvalyti, nes sielos plane nieko negalima pakeisti, kas sukurta žemiškame plane. Viską pataisyti galima tik būnant įsikūnijime. Bet kai kada žemiškoji sąmonė nėra pajėgi suvokti tų planų... Skaityti toliau →

7 ciklai (III-I)

O štai taip prasidės trečioji "7 sąmonės augimo ciklai" knyga: Žemės atmosferą paliečia neoninė energija. Ji pamažu skverbiasi per ozono sluoksnį ir pamažu įsilieja į kolektyvinės sąmonės lauką. Taip prasideda pokytis,  kurį žmonija išgyvens per savo aukso amžių. Kiekviena žmogaus sąmonės dalelytė persismelkia nauju žinojimu, kas yra tiesa. Ji kintanti, ji nuolat atsinaujinanti, ji išsiskleidžianti... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-79)

Pagrindinis dalykas, leidžiantis jūsų sąmonei augti, tai gebėjimas sutelkti savo dėmesio energiją į tikslingus procesus. Iki to laikotarpio jūs turite gebėti visiškai kontroliuoti jumyse kylančias emocijas ir mintis. Jūs turite visiškai valdyti savo laiką. Tai yra, turite labai tikslingai naudoti savo laiką, nešvaistant jo nesąmoningoms mintims, svajonėms apie nerealius dalykus, apie netikslingus dalykus. Jeigu jūsų... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-78)

Aukštesnioji sielos sąmonė gebėdama susilieti su žemiškąja sąmone išspinduliuoja didžiulį energinį srautą, kuris įtakoja bendrąją (kosminę) erdvę. Aukštesnioji sąmonė susiliejusi su žemiškąja sąmone įgauna potencialą sukurti energinius srautus, kurais galima kurti daugybę dalykų, tame tarpe ir naujus pasaulius pagal savo suvokimą, pagal savo dėsnius ir principus. Žinoma, viskas atitinka kosminius dėsnius, visuminę matricą, bet galimybės... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-77)

Penktajame sąmonės augimo cikle, žemiškajai sąmonei susiliejus su aukštesniąja sąmone, žmogus geba keliauti per subtiliuosius pasaulius realia forma. Gali juos matyti, gali juose veikti, bendrauti su aukštesniojo plano gyventojais, gali kartu kurti. Žemiškoji sąmonė taip prisiderina prie subtiliųjų planų, kad, kūnui mirus, ji nejaučia jokio pokyčio. Ji toliau gali lengvai keliauti po subtiliuosius planus ir... Skaityti toliau →

7 ciklai (II-76)

Kai susilieja žmogaus žemesnioji sąmonė su aukštesniąja sąmone, žmogus geba suvokti naujus Visatos dėsnius. Mes jau kalbėjome apie skirtingas aukštesniųjų planų sąmones. Kalbėjome apie sielos sąmonę, kuri nuolat būna įsikūnijime, apie sielos aukštesniąją sąmonę, kuri sukaupia visas žemiškas patirtis, apjungia jas, suskirsto pagal vibracijų lygį ir panaudoja savo vidinei kūrybai. O jeigu yra daug neigiamų... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑