7 ciklai (44)

    Kai žmogus išmoksta mylėti kitus besąlygiškai ir vienodai, tada jis atsilaisvina nuo įpročio vertinti kitą žmogų, nuo įpročio įsiskaudinti (nes besąlyginė meilė niekada nereikalauja atpildo), nuo baimės netekti, nuo baimės likti nesuprastam, neįvertintam ir t.t. Besąlyginė meilė atlaisvina nuo daugybės įpročių, prisirišimų, įsitikinimų. Daugybė jumyse gyvenančių jausmų netenka prasmės. Visą amžių buvę reikalingi,... Skaityti toliau →

7 ciklai (43)

     Gyvenimo grožis prasideda pažinime, pajautime. Jūs manote, kad suvokiate, kas gyvenime gražu, matote tą grožį, bet iš tiesų, jūs mėgaujatės tik išorinio pasaulio suteiktomis grožio akimirkomis. Tikrąjį grožį jūs turite pamatyti užmerkę akis. Jūs turite pajausti širdimi grožį, kuris skleidžiasi iš jūsų širdies ir kuris skleidžiasi iš kitų žmonių širdžių. Tas grožis persipina... Skaityti toliau →

7 ciklai (42)

     Mokytojo ir Mokinio ryšys yra labai patvarus. Mokytojas savo mokinį myli betarpiškai ir padeda visados, kai tik mato galimybę padėti. Mokinys gali nesuvokti to ryšio stiprumo, bet tai nėra draugystė tarp dviejų žmonių. Tai yra ryšys, kurį įpareigoja Matrica, kurį įpareigoja Gyvenimas. Pakylėtieji Valdovai bendradarbiauja su jėgomis iš Aukščiausių sferų. Todėl tarp jūsų... Skaityti toliau →

7 ciklai (41)

    Kuo skiriasi Dvasios Mokytojai nuo Pakylėtųjų Valdovų? Pakylėtieji Valdovai ne visi gali tapti žmogaus Mokytoju, nes kaip jau minėjau, vieni yra per aukštų vibracijų, o kiti dar neturi tiek suformavę gerosios energijos, kurią galėtų neribotai naudoti bendradarbiavimui su žmonėmis. Dvasios Mokytojas yra vienas iš Pakylėtųjų Valdovų, bet ne visi Pakylėtieji Valdovai yra Dvasios... Skaityti toliau →

7 ciklai (40)

     Neregimasis pasaulis žmogui sunkiai suvokiamas. Pirmiausia, jis neregimas, neapčiuopiamas ir pripažinti, kad jis egzistuoja žmogui nėra lengva. Bet, jeigu pripažįsti, kad egzistuoja Dievas, tai turi suvokti, kad yra ir kita materijos forma. Dievas – tai labai aukštos vibracijos. Nuo Jo iki žmogaus yra daug energinių sluoksnių, kuriuose vienaip ar kitaip egzistuoja gyvenimas, egzistuoja... Skaityti toliau →

7 ciklai (39)

     Geltonoji zona – tai darbinė Pakylėtųjų Valdovų veiklos zona. Žmogus, kurio visos trys apatinės čakros veikia nepriekaištingai ir kuris sugeba suvokti Dievo Meilę ir Išmintį, pakelia savo vibracijas tiek, kad momentais (ne nuolat) gali susilieti su geltonosios spalvos vibracijų lygmeniu. Taip įvyksta susiliejimas žemiškojo ir subtiliojo pasaulio. Šiuo metu, dauguma žmonių siekia įsilieti... Skaityti toliau →

7 ciklai (38)

     Pradėkime nuo raudonos spalvos vibracijų. Daugumos žmonių energinis laukas atitinka bendrą Žemės raudonos spalvos energinį lauką. Tai gyvybinė energija, kurios pagrindu gali egzistuoti pats žmogus ir bet kuri kita Žemės gyvybės forma. Čia prasideda žmogaus išraiška. Tai pati žemiausia, bet natūraliausia žmogaus energinio lauko būsena ir tai atspindi žmogaus natūralų norą gyventi. Žmogus... Skaityti toliau →

7 ciklai (37)

     Kartoju: ten kur šviesa, tamsa pasitraukia. Jeigu žmogus skleidžia meilės vibracijas, jis atlaikys bet kokius tamsos jėgos išpuolius, atlaikys prakeiksmus, juodosios magijos burtus. Šviesa ir meilė uždaro kelius į žmogaus energetiką bet kokiai tamsos jėgai. Egregorai kai kada suranda galimybę į jus įeiti, per jūsų nesugebėjimą suvaldyti neigiamus jausmus, mintis, žodžius. Bet jūs... Skaityti toliau →

7 ciklai (36)

   Tamsos zoną suformavo žmogus. Tai jo tamsių minčių, jausmų, veiksmų suformuoti egregorai, suformuoti energiniai dariniai, kurie yra labai žemų vibracijų ir tarsi rūkas tyvuliuoja aplink Žemę, nei išskleisdamas šviesą iš žmogaus, nei įleisdamas šviesą iš aukštesnių oktavų. Ir kur tas sluoksnis labai tirštas, tose zonose labai sudėtinga ir sunku gyventi žmonėms. Tamsos zona ištisai... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑